Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kosten

De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn relatief laag, gezien de kosten die het met zich meebrengt als door een bestuurlijke beslissing zaken fout lopen. Een bestuurder is dus verantwoordelijk voor zijn of haar besluit. Deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering behoedt u voor hoge kosten, omdat door u toedoen derden gedupeerd kunnen zijn. Deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alle gemaakte schade en eventuele claims of andere financiele klachten en worden in zijn geheel vergoedt.

Voor wie geldt dit en voor wie niet?

Voor elk lid gelden dezelfde regels, of u nu een directeur van een bedrijf, ondernemer of penningmeester van een vereniging bent. Bestuursleden die zich zelf verrijken, opzettelijk schade veroorzaken of valsheid in geschrifte plegen geldt deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet. Zij die zich dus aan de standaard regels gehouden hebben en op “normale” wijze hebben gehandeld wordt in de meeste gevallen gewoon wel uitgekeerd door verzekeraars.

Contact

Wilt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten dan kunt u contact opnemen met Delta Lloyd of Reaal. Voor eventuele vragen of klachten kunt u terecht bij de klantenservice. Telefoonnummer van Delta Lloyd is (020) 594 91 11. Telefoonnummer van Reaal 072 – 519 40 00. Natuurlijk zijn er meerdere verzekeraars die u met elkaar kunt vergelijken. Als u dit zelf allemaal niet wil uitzoeken dan bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken met een onafhankelijk adviseur.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid volgens wikipedia “Aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap hebben verricht. Juridisch-dogmatisch bestaan verschillende gronden voor aansprakelijkheid. De hoofdregel is echter dat een rechtspersoon op grond van zijn rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk is en niet de bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve een uitzondering.

Bestuurders hebben een grote macht in een rechtspersoon, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid. In een aantal gevallen vindt de rechtsorde dat een bestuurder die schade aan zijn bedrijf heeft toegebracht, of via zijn bedrijf schade aan anderen, hier niet zomaar mee mag wegkomen. Dit zijn meestal gevallen waarin de bestuurder wat te verwijten valt. In de meeste landen wordt een bepaalde norm gesteld voor het gedrag van een bestuurder (‘behoorlijke taakvervulling’, ‘voorzichtig zakenman’, ‘goede huisvader’, ‘zorg en loyaliteit’, etc.) In de lichtste gevallen is dit schuld door nalatigheid of niet voldoen aan administratieve eisen. Soms is er echter sprake van fraude of andere strafbare feiten.

Een aansprakelijk gestelde bestuurder zal worden verplicht om de benadeelden alle schade die door zijn handelen is ontstaan te vergoeden. Deze benadeelde kan de rechtspersoon (interne aansprakelijkheid), of een of meer derden zijn (externe aansprakelijkheid). Tevens kan een bestuurder bij faillissement van zijn onderneming persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de curator. Een bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld zal vaak forse bedragen moeten betalen en zal hierdoor soms zelf failliet kunnen gaan. Ook zal hij forse reputatieschade oplopen”.

Dit bericht is geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bookmark de permalink.