Schadevrije jaren berekenen

U kunt uw schadevrije jaren berekenen door eenvoudig onderstaande rekensom te hanteren.

Dit zijn 3 voorbeelden.

Begintrede Huidige trede Schadevrije jaren
5 8 3
3 7 4
4 3 -1

De eerste 2 zijn positief en houdt in dat u korting krijgt op uw maandpremie.
In het derde geval ziet u een negatief getal en betekent dat u negatieve schadevrije jaren hebt opgebouwd. Dit wordt veroorzaakt doordat u bijvoorbeeld in het eerste jaar een ongeluk veroorzaakt heeft. In plaats van een trede omhoog gaat u dus een trede omlaag. Voor meer informatie over negatieve schadevrije jaren zie negatieve schadevrije jaren auto.

Begintrede vergeten?

Als u uw begintrede niet meer weet kunt u het volgende doen. Stel dat uw ALL-risk
verzekering van uw auto bij Reaal loopt, dan neemt u het polisblad erbij. Hierop staat de
huidige trede vermeld. Vervolgens neemt u contact op met, in dit geval Reaal en vraagt
wat uw begintrede was toen de polis werd afgesloten. Zodra dit bekend is vult u de bovenstaande kolom in en vervolgens trekt u de begintrede af van de huidige trede.
Let wel op dat dit een aaneengesloten periode is geweest. Het schadevrije jaren berekenen is nu voltooid.
Als u namelijk 1 jaar of langer niet verzekerd bent, begint de begintrede weer opnieuw als een nieuwe
verzekering afgesloten wordt. De voorafgaande schadevrije jaren vervallen dan.

Lenen zonder BKR