Inboedelverzekering Archive

Inboedelverzekering vergelijken

Posted maart 14, 2014 By admin

een inboedelverzekering Inboedelverzekering vergelijken Een inboedelverzekering is een verzekering die alle schade, aan uw inboedel, vergoedt. Onder inboedel wordt verstaan bijvoorbeeld een tv, kleren, meubels. Schade aan het huis zelf of garage, valt onder een opstalverzekering. Met een inboedelverzekering bent u standaard verzekerd voor het verlies van uw spullen of door bijvoorbeeld brand. Het is bij de meeste verzekeraars mogelijk om U extra te verzekeren voor diefstal of vandalisme. Eigenlijk behoort geld niet bij de inboedel, maar je kunt je toch bij een inboedelverzekering hiervoor verzekeren tot een maximum bedrag. Bij een eventuele aarbeving of overstroming wordt er niets uitgekeerd.

Hoogte inboedelverzekering vergelijken

De hoogte van uw inboedelverzekering is afhankelijk van een aantal zaken.

De waarde van de inboedel

Uw woonplaats

Type inboedelverzekering

Welke verzekeraar

Extra opties

Welke verzekeraar?

Hieronder ziet u een aantal verzekeraars die uw inboedelverzekering kunnen verzorgen. U gaat bijvoorbeeld naar één van deze verzekeraars. Aegon, ASR, Avero, Centraal Beheer, Delta Lloyd, FBTO, Klaverblad, Ohra, Univé. Hier kunt u uw inboedelverzekering vergelijken.

Voorbeeld Aegon

 • U vult een aantal vragen in
 • Uw gegevens
 • De waarde van de inboedel
 • Aanvullende dekkingen
 • Huur of koopwoning
 • Hierna drukt op premie bereken en vervolgens rolt hier dan een maandelijks bedrag uit. Zo kunt u dit per verzekeraar uit laten rekenen en met elkaar vergelijken.
Inboedelwaardemeterformulier

Op verzekeraars.nl staat een inboedelwaardemeterformulier die u kan helpen bij het bepalen van de juiste hoogte van de waarde van uw inboedel. Dus als u een inboedelverzekering wilt afsluiten is dit heel handig en simpel om te in te vullen. Een aantal vragen van dit formulier staan hier onder.

 • Naam verzekeringnemer
 • Leeftijd hoofdkostwinner
 • Samenstelling huishouden
 • Netto maandinkomen hoofdkostwinner
 • Wat is de oppervlakte van uw woning
 • Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur
 • Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000?
 • Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
 • Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
 • Hierna heeft u de geschatte totale waarde van uw inboedel.
Be the first to comment