Knoop doorgehakt pensioenen

Knoop doorgehakt pensioenen, eindelijk.De regering heeft het besluit genomen om de pensioenfondsen meer lucht te geven. De rekenrente van 2 procent stijgt naar 4 procent. Hierdoor stijgen de dekkingsgraden van de fondsen en hoeft er amper te worden gekort.